Πτυχιακές - Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Η διπλωματική εργασία είναι το αποκορύφωμα της μαθησιακής διαδικασίας ενός φοιτητή, ο οποίος καλείται στο τέλος του  φοιτητικού του προγράμματος να παρουσιάσει μία διπλωματική εργασία, η οποία θα πρέπει να είναι πρότυπη και πρωτότυπη, καθώς και να συνδυάζει μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Πολλές φορές οι φοιτητές δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στις γνώσεις που απέκτησαν από τις σπουδές τους, αλλά με προσωπική έρευνα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και σε άλλους τομείς.

Σε περιπτώσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι διπλωματικές εργασίες καλούνται να είναι και πρωτότυπες. Ο φοιτητής καλείται να ασχοληθεί με ένα θέμα που ίσως να μην το έχει διδαχθεί και πρέπει με τις δικές του δυνάμεις να το κατανοήσει και να το μελετήσει εις βάθος. Ως επί το πλείστων οι διπλωματικές εργασίες περιλαμβάνουν και πρωτογενή έρευνα (ποιοτική ή ποσοτική) που μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως έρευνα σε εργαστήρια, πειράματα και έρευνα πεδίου.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ο φοιτητής να συνδέσει τα ευρήματα της έρευνάς του με τα ευρήματα της θεωρίας, αλλά και να δικαιολογήσει τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει το συγκεκριμένο μεθοδολογικό μοντέλο. Σε αυτό το σημείο ο φοιτητής αδυνατεί να ανταπεξέλθει, είτε λόγω έλλειψης υποστήριξης από τον επιβλέποντα καθηγητή, είτε δεν έχει συλλέξει τις κατάλληλες γνώσεις από την σχολή του.

e-papers

Η e-papers με τη 10ετη εμπειρία της σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα σας εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης στην ολοκλήρωση των εργασιών σας με επιτυχία βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή σας απόδοση και βοηθώντας σας στην απόκτηση του τίτλου σπουδών που επιθυμείτε .

Συγγραφικές υπηρεσίες

  • Διδακτορικές διατριβές / Διδακτορικές εργασίες
  • Εργασίες Εξαμήνου / Φοιτητικές εργασίες
  • Πτυχιακές - Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
  • Μεταφράσεις
  • Συγγραφή Βιογραφικών

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας.